฿35.00

เป็นสายไฟ PV1-F ใช้ในงานโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคา สายไฟกัน UV อายุการใช้งานยาวนาน ไฟมาเต็มเส้น PDF Cable 1x4sq mm. click!!

฿45.00

เป็นสายไฟ PV1-F ใช้ในงานโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคา สายไฟกัน UV อายุการใช้งานยาวนาน ไฟมาเต็มเส้น PDF Cable 1x6sq mm. click!!