฿55.00

รหัสสินค้า CK-GTC-R1 สายต่อฝาก หมายถึงตัวนำที่ใช้ต่อระหว่างส่วนที่เป็นโลหะที่ต้องการต่อถึงกันทางไฟฟ้า