ข้อมูลด้านเทคนิค อัตราการสูบสูงสุด : 470 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง (รวมรุ่น SP-G) แรงดันสูงสุด : 810 เมตร