฿55.00

รหัสสินค้า CK-GTC-R1 สายต่อฝาก หมายถึงตัวนำที่ใช้ต่อระหว่างส่วนที่เป็นโลหะที่ต้องการต่อถึงกันทางไฟฟ้า

฿25.00

รหัสสินค้า CK-146R4-40-40 ขนาด 40 mm สำหรับยึดขอบเฟรมของแผงโซล่าเซลล์

฿35.00

รหัสสินค้า CK-GTC-R2

แคลมป์สำหรับเดินสายกราวด์

฿52.00

รหัสสินค้า CK-FT-SKA4 อุปกรณ์เชื่อต่อรางโซล่าเซลล์

฿27.00

รหัสสินค้า CK-154R4-40-40 ขนาด 40 mm สำหรับยึดขอบเฟรมของแผงโซล่าเซลล์

฿250.00

รหัสสินค้า CK-FZH-01

ตัวยึดหลังคาซีแพ็ค

Hook สำหรับติดตั้งบนโครงหลังคากระเบื้องซีแพ็คโดยเฉพาะ

฿160.00

รหัสสินค้า CK-FZH-05 ชุดขายึดหลังคากระเบื้องแผ่นเรียบ ขาตัว S เรียบ และ น็อต/สกรู

฿650.00

รหัสสินค้า CK-FT-4-4200 รางใช้สำหรับยึดแผงโซล่าเซลล์ ความยาว 4.2 m.

฿60.00

รหัสสินค้า CK-FZH-014 สูง 85 mm ฐานยาว 60 mm ใช้สำหรับยึกรางกับหลังคา