฿5,800.00

แบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ (EB, EBB Battery) – เป็นแบตเตอรี่ในกลุ่ม Deep Cycle Battery ที่ออกแบบให้สามารถดึงพลังงานที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ออกมาใช้ได้สูงถึง 70%-80% ของความจุแบตเตอรี่ และสามารถประจุไฟกลับได้ง่ายด้วยกระแสไฟต่ำๆ มีรอบการประจุและดึงพลังงานออกมาใช้ได้สูง เหมาะกับงานเก็บประจุไฟฟ้าสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บำรุงรักษาง่าย อายุการใช้งานยาวนาน

฿7,000.00

แบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ (EB, EBB Battery) – เป็นแบตเตอรี่ในกลุ่ม Deep Cycle Battery ที่ออกแบบให้สามารถดึงพลังงานที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ออกมาใช้ได้สูงถึง 70%-80% ของความจุแบตเตอรี่ และสามารถประจุไฟกลับได้ง่ายด้วยกระแสไฟต่ำๆ มีรอบการประจุและดึงพลังงานออกมาใช้ได้สูง เหมาะกับงานเก็บประจุไฟฟ้าสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บำรุงรักษาง่าย อายุการใช้งานยาวนาน

฿8,500.00

แบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ (EB, EBB Battery) – เป็นแบตเตอรี่ในกลุ่ม Deep Cycle Battery ที่ออกแบบให้สามารถดึงพลังงานที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ออกมาใช้ได้สูงถึง 70%-80% ของความจุแบตเตอรี่ และสามารถประจุไฟกลับได้ง่ายด้วยกระแสไฟต่ำๆ มีรอบการประจุและดึงพลังงานออกมาใช้ได้สูง เหมาะกับงานเก็บประจุไฟฟ้าสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บำรุงรักษาง่าย อายุการใช้งานยาวนาน

฿4,700.00

แบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ (EB, EBB Battery) - เป็นแบตเตอรี่ในกลุ่ม Deep Cycle Battery ที่ออกแบบให้สามารถดึงพลังงานที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ออกมาใช้ได้สูงถึง 70%-80% ของความจุแบตเตอรี่ และสามารถประจุไฟกลับได้ง่ายด้วยกระแสไฟต่ำๆ มีรอบการประจุและดึงพลังงานออกมาใช้ได้สูง เหมาะกับงานเก็บประจุไฟฟ้าสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บำรุงรักษาง่าย อายุการใช้งานยาวนาน  

Model Price (Baht)
A1A 3P 15A 1580
A1A 3P 20A 1580
A1A 3P 25A 1580
A1A 3P 30A 1580
A1A 3P 40A 1580
A1A 3P 50A 1580
A1A 3P 60A 1580
A1A 3P 70A 1580
A1A 3P 80A 1580
A1A 3P 90A 1580
A1A 3P 100A 1580
A1A 3P 125A 1840

Model Price (Baht)
A2B 3P 125A 2730
A2B 3P 160A 2730
A2B 3P 175A 3005
A2B 3P 200A 3005
A2B 3P 225A 3005
A2B 3P 250A 3005

Model Price (Baht)
S201M-C 1P 6A 240
S201M-C 1P 10A 240
S201M-C 1P 16A 240
S201M-C 1P 20A 240
S201M-C 1P 25A 240
S201M-C 1P 32A 240
S201M-C 1P 40A 240
S201M-C 1P 50A 360
S201M-C 1P 63A 360

Model Price (Baht)
S202M-C 2P 6A 390
S202M-C 2P 10A 390
S202M-C 2P 16A 390
S202M-C 2P 20A 390
S202M-C 2P 25A 390
S202M-C 2P 32A 390
S202M-C 2P 40A 390
S202M-C 2P 50A 658
S202M-C 2P 63A 658

Model Price (Baht)
S203M-C 3P 6A 1174
S203M-C 3P 10A 1174
S203M-C 3P 16A 1174
S203M-C 3P 20A 1174
S203M-C 3P25A 1174
S203M-C 3P 32A 1174
S203M-C 3P 40A 1174
S203M-C 3P 50A 1530
S203M-C 3P 63A 1530

Model Price (Baht)
S292M-C 2P 100A 2815
S292M-C 2P 80A 2815

Model Price (Baht)
SH201-C 1P 6A 103
SH201-C 1P 10A 103
SH201-C 1P 16A 103
SH201-C 1P 20 A 103
SH201-C 1P 25A 103
SH201-C 1P 32A 103
SH201-C 1P 40A 103
SH201-C 1P 50A 205
SH201-C 1P 63A 205