รับออกแบบ ติดตั้งระบบการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า โดยมีช่องทางการติดตั้งหลากหลาย ทั้งหานายทุน หรือระบบผ่อนจ่ายจากค่าไฟ ฯลฯ
สอบถามข้อมูลการติดตั้งเพิ่มเติม ได้ที่ email : info@solarcitythai.com

ชุดแผงโซล่าเซลล์

รับออกแบบ Combiner box

price list

สินค้าประเภทต่าง ๆ

AE Smart HOT-SPOT FREE MODULE

เทคโนโลยีใหม่จาก AE Solar แผงรุ่น Smart Module มี Diode เป็นอิสระต่อกันทุก cell จะมีเงาบังมาก หรือน้อย ก็สามารถทำงานได้